Burza

Czy Alert RCB powinien informować o wyborach prezydenckich?

Komunikacja w niebezpieczeństwie jest jednym z ważniejszych zagadnień jakie się porusza podczas żeglowania, latania czy nurkowania. Ostrzeżenia potrafią uratować życie, dlatego nie powinny być lekceważone, a tym bardziej nie powinny swoją treścią prowadzić do ich zignorowania.

Spis treści

Czym jest system RCB?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Jednym z głównych zadań jest wysyłanie ostrzeżeń za pomocą wiadomości SMS (według danych CBOS z telefonów komórkowych korzysta aż 92% mieszkańców Polski) dotyczących zagrożeń związanych z powodziami, burzami, ulewami, pożarami, skażeniami chemicznymi lub radiacyjnymi, terroryzmem lub epidemią.

Jak działa Alert RCB?

Na podstawie  zebranych informacji od różnych służb np. straż pożarna, policja, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, RCB przygotowuje Alert jaki będzie rozesłany do osób znajdujących się na terenie objętym zagrożeniem.

Operatorzy telefonii komórkowej otrzymują wygenerowany komunikat i wysyłają go na dany obszar geograficzny. System RCB nie gromadzi danych o odbiorcach, a do odbierania komunikatu, nie trzeba się nigdzie zapisywać.

Po stronie operatora nie ma możliwości wyłączenia tej usługi. Operatorzy odpowiadają za techniczną wysyłkę wiadomości, nie są autorami tych komunikatów.

System wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Alert RCB informuje o głosowaniu w wyborach

Wiadomość wysłana na temat kolejności oddania głosu w komisjach wyborczych, wzbudziła wiele kontrowersji. Czy jest to sytuacja nadzwyczajna, w której występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze?

Alert RCB o kolejności osób do głosowania

Wiadomość została na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Czy RCB powinno wysyłać taki komunikat?

Moim zdaniem nie. Ta wiadomość może zburzyć zaufanie do całego systemu. Tak jak w bajce o chłopcu pasterzu, co nabierał współplemieńców kłamiąc, że wilk zjada owce. Dokładnie takie same obawy miał Grzegorzem Świszczem - Zastępcą Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Nie będziemy nikomu „zaśmiecać telefonu”. Jest dla nas bardzo istotne, aby nie doszło do tego, że ktoś przeczyta SMS z Alertem RCB i powie „Znów Alert. Albo go wykasuję, albo nawet nie będę czytać.”

Jeżeli po pierwszej turze wyborów nie obserwujemy wzrostu zachorowań, to czy przed drugą turą występuje sytuacja nadzwyczajna, w której występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze?

Kiedy zdawałem certyfikacje SRC, LRC czy radiokomunikację lotniczą, zawsze uczyliśmy się, że nie należy nadużywać komunikacji alarmowej. Tak samo jak nie dzwonisz na pogotowie z katarem.

Odpowiedź Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Dzień dobry,

SMS został wysłany w związku z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lipca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz apelem Państwowej Komisji Wyborczej, skierowanym do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie wśród wyborców informacji o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze.

Przepisy, istotne dla bezpieczeństwa epidemicznego, weszły w życie krótko przed wyborami, stąd decyzja o użyciu Alertu RCB, który jest narzędziem umożliwiającym szybkie dotarcie do tak szerokiego grona odbiorców.

Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Wydział Polityki Informacyjnej

Biuro Analiz i Reagowania

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa

Newsletter

Dołącz do dyskusji

Skontaktuj się ze mną

Chcesz ze mną porozmawiać?

Zostaw numer telefonu, oddzwonię:

Napisz do mnie

Mój adres email:

[email protected]